اینها نمونه مسایل هستند و بخش مفهومی مانند میان ترم از مباحث مطرح شده در کلاس خواهد بود.

ترمو2 از کتاب ون وایلن ویرایش 6

فصل 11
سوالات 102، 134، 140، 162

فصل 12
سوالات 30، 41، 51، 81، 97 99، 106 تا 109، 125

فصل 14
سوالات 28، 51، 67، ، 70،


ترمو1 از کتاب ون وایلن ویرایش 6

فصل 6 سوالات 32، 48، 57، 74، 84

فصل 7 سوالات 24، 25، 39، 44، 50،

فصل 8 سوالات 28، 39، 50، 65، 79، 84، 102

+ نوشته شده توسط محمدعلی فضیلتی در یکشنبه بیست و ششم مرداد 1393 و ساعت 12:45 |
نحوه امتحان دروس ( جزوه یا کتاب باز یا برگه یادداشت ) به تفکیک به صورت زیر خواهد بود:

امتحان ترمودینامیک: فقط استفاده از جداول ترمودینامیک مجاز است.

امتحان انتقال حرارت ساخت و تولید: جزوه و کتاب بسته

امتحان انتقال حرارت 2: جزوه بسته و کتاب بسته

امتحان انتقال حرارت 2 ناپیوسته: جزوه بسته و کتاب بسته

امتحان سیستم های تبرید و سردخانه: بخش مفهومی جزوه و کتاب بسته و بخش سوالات کتاب باز

امتحان ترمودینامیک و انتقال حرارت ( ساخت و تولید ): جزوه و کتاب بسته

امتحان طراحی مبدل: بخش مفهومی کتاب و جزوه بسته و بخش مسایل کتاب باز

+ نوشته شده توسط محمدعلی فضیلتی در پنجشنبه بیست و دوم خرداد 1393 و ساعت 10:5 |
به اطلاع دانشجویان عزیز درس طراحی مبدلهای حرارتی می رساند امتحان پایان ترم در دو بخش مفهومی و مسأله برگزار می شود. بخش مفهومی جزوه بسته است و پس از آن مسایل تحویل داده می شود. بخش مسایل شامل یک سوال طراحی است که به صورت اختیاری می توانید در همان جلسه یا در منزل به صورت نرم افزاری انجام دهید. لازم به ذکر است این یک فرصت اضافه برای جبران نمره امتحان قبلی است که به صورت نرم افزاری قبلا گرفته شد.

+ نوشته شده توسط محمدعلی فضیلتی در پنجشنبه بیست و دوم خرداد 1393 و ساعت 9:33 |
سری جدید تکالیف در بخش تکالیف آپلود شده است.( برای اغلب گروهها )

+ نوشته شده توسط محمدعلی فضیلتی در یکشنبه بیست و هشتم اردیبهشت 1393 و ساعت 11:55 |
سری جدید تکلیف درس تبرید و سردخانه در بخش تکالیف آپلود شده است.
+ نوشته شده توسط محمدعلی فضیلتی در چهارشنبه دهم اردیبهشت 1393 و ساعت 12:18 |
کلاس مبدل حرارتی روز سه شنبه 9 اردیبهشت تشکیل نخواهد شده و جلسه جبرانی روز یکشنبه صبح ساعت 8 در محل سایت آموزشی تشکیل می شود. در ضمن همزمان سوالات امتحانی احتمالی پاسخ داده می شود.

+ نوشته شده توسط محمدعلی فضیلتی در یکشنبه هفتم اردیبهشت 1393 و ساعت 15:10 |
به اطلاع دانشجویان درس تبرید و درس طراحی مبدل می رساند کلاس نرم افزار روز یکشنبه 7 اردیبهشت در محل سایت آموزشی برگزار می شود. کلاس تبرید ساعت 8 صبح و کلاس مبدل ساعت 10:45
+ نوشته شده توسط محمدعلی فضیلتی در جمعه پنجم اردیبهشت 1393 و ساعت 12:43 |
سری جدید تکالیف ترمودینامیک و انتقال حرارت 2 و طراحی مبدل حرارتی در بخش تکالیف آپلود شده است.

+ نوشته شده توسط محمدعلی فضیلتی در یکشنبه سی و یکم فروردین 1393 و ساعت 10:37 |
سری اول و دوم تکلیف انتقال حرارت دانشجویان ساخت و تولید در بخش تکالیف آپلود شده است.

+ نوشته شده توسط محمدعلی فضیلتی در چهارشنبه بیست و هفتم فروردین 1393 و ساعت 12:23 |
سری اول تکالیف "درس ترمو و انتقال" و سری دوم ترمو 1 در بخش تکالیف آپلود شده است.

+ نوشته شده توسط محمدعلی فضیلتی در چهارشنبه بیستم فروردین 1393 و ساعت 12:13 |
عضویت در گروه کلاس


Powered By
BLOGFA.COM